مهارت‌ها

برنامه نویسی arm

60%

Word

80%

سوابق تحصیلی

سوابق شغلی

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

100%

مهارت نوشتن

80%

مهارت گفتاری

80%

مهارت شنیداری

80%

آلمانی

مهارت خواندن

100%

مهارت نوشتن

60%

مهارت گفتاری

60%

مهارت شنیداری

80%

دوره ها و گواهینامه ها

دوره تجهیزات جنرال بیمارستان و اتاق عمل

موسسه: سها

افتخارات

قهرمانی مسابقات استانی و کشوری در رشته یوگا

مدرک داوری بین المللی رشته یوگا

تماس با من